Organisatie & structuur

Organisatie

De Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio…

…. is
een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van lokale en regionale overheden in de grensregio Duitsland, Nederland en België.
De partners zijn Stadsregio Parkstad Limburg, Städteregion Aachen, gemeenten Aken, Heerlen en Vaals, en de Duitstalige Gemeenschap België.

…. heeft de volgende doelstellingen
de economische ontwikkeling van de gezamenlijke regio stimuleren, het grensoverschrijdend werken en leven eenvoudiger maken, de afstemming tussen beleidsplannen en ontwikkelingen in de regio verbeteren.

…. en wil

via grensoverschrijdende samenwerking en in samenspraak met andere partners, werkzoekenden zicht geven op het totale aanbod van banen, stages en opleidingen in de grensregio, het voor bedrijven eenvoudiger maken om (geschikt) personeel te vinden, de uitbreiding van het  grensoverschrijdend openbaar vervoersnetwerk stimuleren en het gebruik daarvan vereenvoudigen, elkaar in een vroeg stadium over beleidsplannen en regionale ontwikkelingen informeren en waar nodig deze met elkaar afstemmen.

…. heeft
een bestuur, bestaande uit de voorzitters van beide stadsregio´s, de burgemeesters van de gemeenten Aken, Heerlen en Vaals, een burgemeester uit de Städteregion Aachen, de Minister-President en twee burgemeesters namens de Duitstalige Gemeenschap België en een ambtelijke werkgroep waarin alle partners zijn vertegenwoordigd die aan de thema’s en projectagenda werken.

Structuur

Bestuur

De leiding over het samenwerkingsverband Charlemagne berust bij het eigen bestuur. Dit bestaat uit de burgemeesters van de partnergemeenten, de voorzitters van de stadsregio’s (Aken en Parkstad Limburg), een burgemeester uit de StädteRegion Aachen, de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap België (DG) en twee burgemeesters uit de DG. Voorzitter van het bestuur is Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen (D). Burgemeester Petra Dassen-Housen (NL) is vice-voorzitter.

Werkgroep

Alle samenwerkingspartners vaardigen medewerkers af naar de werkgroep, die elke maand bijeenkomt. In dit orgaan worden inhoudelijke thema’s met betrekking tot Charlemagne Grensregio besproken en nader uitwerkt. Tevens worden hier evenementen gepland en allerhande initiatieven ontwikkeld. Het Charlemagne Bureau organiseert de bijeenkomsten van de werkgroep en ondersteunt deze ook bij de projectwerkzaamheden.

Bureau

De interne organisatie wordt verzorgd door het bureau gevestigd in Aken. Vanwege de tweetalige communicatie is op het bureau zowel een Duitstalige als een Nederlandstalige medewerker werkzaam. Om dezelfde reden bestaat er naast de vestiging in Aken ook nog een kantoor in Heerlen ten burele van Parkstad Limburg.

Samenwerking

De AG-charlemagne is een samenwerking met de Euregio Maas Rhein

Back to top