Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

De Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio (“CG”) bestaat uit Parkstad Limburg, Stadt Aachen, gemeente Heerlen, gemeente Vaals, StädteRegion Aachen en de Duitstalige Gemeenschap België. Het bureau van het tri-nationale samenwerkingsverband is ondergebracht bij de afdeling Economie, Wetenschap en Europa van de gemeente Aken.

Stadt Aachen – Charlemagne Grenzregion
Luise Clemens
Johannes-Paul-II-Str. 1
52064 Aachen

0049-241-4327662
info@charlemagne-grenzregion.eu

Parkstad Limburg – Charlemagne Grensregio
Helga Klinkers
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen

0031-6-50244955
info@charlemagne-grensregio.eu

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens van websitebezoekers omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social-media-plugins.

Op welke basis en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Om u aan te kunnen melden voor door ons georganiseerd evenementen of bijeenkomsten moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken. Dit gebeurt uitsluitend om het evenement of de bijeenkomst te kunnen organiseren en uit te voeren. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en geven deze niet door aan derden. Dit geldt ook voor uw aanmelding voor de e-mail-newsletter.

De persoonsgegevens worden ons in het kader van evenementen/bijeenkomsten, directe contacten, telefonisch of per e-mail ter beschikking gesteld. We verzamelen naam, instantie, telefoongegevens, e-mailadres en adres.

Charlemagne Grensregio verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • het versturen van nieuwsbrieven
  • het versturen van uitnodigingen voor door CG georganiseerde evenementen en bijeenkomsten
  • het versturen van uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten die door de partners van CG worden georganiseerd, wanneer het thema aansluit bij de activiteiten van CG.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Charlemagne Grensregio verstrekt uw gegevens uitsluitend in het kader van haar dienstverlening indien dit strikt noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelstellingen. Het spreekt vanzelf dat de wettelijke voorschriften volgens de AVG worden nageleefd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden geplaatst, waardoor uw computer bij een volgend bezoek aan de website uw instellingen en andere door u uitgevoerde veranderingen herkent. Door de cookies kunnen wij onze dienstverlening aan u personaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

U hebt de mogelijkheid om cookies uit te schakelen en om reeds geplaatste cookies te verwijderen. Wij wijzen u er wel op dat het in dat geval mogelijk is dat bepaalde functies op de website niet meer of minder goed functioneren.

Uw rechten

Vanzelfsprekend hebt u bepaalde rechten als het gaat om het verzamelen van uw gegevens.
Volgens de vigerende wet- en regelgeving zijn wij verplicht u daarover in te lichten. Indien u deze rechten uitoefent, zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.

Recht op intrekking van toestemming

U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor het verzamelen van gegevens in te trekken. Dit recht heeft uitsluitend werking naar de toekomst: het geldt niet voor de gegevens die zijn verzameld vóór het intrekken van de toestemming.
Indien u uw recht op het intrekken van uw toestemming wilt uitoefenen, kunt u onderstaande link aanklikken: www.musterseite.de/widerruf

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht van ons te verlangen dat wij uw gegeven overdragen naar een andere organisatie.

Recht van inzage

U hebt het recht om van ons uitsluitsel te krijgen over de vraag of en hoe wij persoonsgegevens van u verzamelen. Dit recht is gerealiseerd door middel van de onderhavige privacyverklaring. Daarnaast kunt u ook elektronische informatie bij ons opvragen.

Recht op rectificatie, wissing en beperking

U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren, wissen of de verwerking ervan te beperken. Dat laatste is van toepassing wanneer het op basis van toepasselijke wet- en regelgeving niet mogelijk is de gegevens te wissen.

Het recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of een andere bevoegde instantie indien u hiertoe een reden hebt. Om dit recht en de andere hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de onderaan de privacyverklaring genoemde contactpersonen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@charlemagne-grensregio.eu / info@charlemagne-grenzregion.eu

Verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking

Voor eventuele vragen, informatie, verzoeken, klachten of opmerkingen met betrekking tot onze gegevensbescherming kunt u terecht bij:

Charlemagne Grenzregion, Geschäftsstelle Stadt Aachen
Luise Clemens
D-52062 Aachen
Tel.: +49 (0) 241 / 432-7662
luise.clemens@mail.aachen.de

Charlemagne Grensregio, Parkstad Limburg
Helga Klinkers
NL-6412 CN Heerlen
tel +31 (0)6 502 44 955
h.klinkers@parkstad-limburg.nl

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met deze functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Aken
Herr Stärk
Verwaltungsgebäude Katschhof
Johannes-Paul-II.-Straße 1
D-52062 Aachen
Tel.: +49 (0)241 / 432-7231
E-mail: datenschutzbeauftragter@mail.aachen.de

Samenwerking

De AG-charlemagne is een samenwerking met de Euregio Maas Rhein

Back to top